fbpx

הצהרת נגישות

הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך 12/07/2023

חן גולדשטיין, מכרז ללימודי השקעות נדל״ן בארה״ב. אנו פועלים רבות על מנת להנגיש את הארגון ואת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלות על מנת לקדם שוויון זכויות ושקיפות כלפי אנשים עם מוגבלות.

מהות אתר אינטרנט נגיש

אתר אינטרנט נגיש, הינו אתר המאפשר לאדם עם מוגבלות, לגלוש באותה רמת יעילות והנאה כגולשים אחרים, תוך שימוש ביכולות המערכת עליה הוא פועל ובאמצעות טכנולוגיות מסייעות לנגישות .

ביצוע התאמות הנגישות באתר האינטרנט

התאמות הנגישות באתר בוצעו בהתאם לסימן ג': שירותי האינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיותWCAG 2.0.

האתר תומך בשימוש בטכנולוגיות מסייעות כגון תוכנות הקראת מסך, בגלישה בעזרת מקלדת על ידי שימוש במקשי ה-Tab וה-Shift+Tab למעבר בין קישורים, מקשי החיצים, מקש ה-Enter לבחירה, מקש ה-Esc ליציאה מתפריטים וחלונות, לחיצה על H או על מספר למעבר בין כותרות.

האתר נבדק כל 4 חודשים כדי להבטיח את תחזוקת נגישות האתר.

פרוט הפטורים של האתר

עבור כל האתר קיים פטור מסוג אחר, תאריך פקיעת תוקף הפטור 2030.

הצהרה על עמידה חלקית בתקן במקרה של תכני צד ג' (אם קיימים)

בדפי האתר הבאים דפי נחיתה שונים נגישות הדף תלויה בתכנים שאינם של הארגון (תכני צד ג') ולכן אנחנו מצהירים על עמידה חלקית בתקן עבור דפים אילו.

ישימות מיטבית לנגישות באתר האינטרנט

באתר אינטרנט זה, ניתן לגלוש בצורה מיטבית ונגישה באמצעות הדפדפנים הנפוצים ומומלץ להשתמש בדפדפנים הבאים Chrome

שלבי ההנגשה בהם נמצא האתר

האתר נמצא כל הזמן בתהליך הנגשה והתליך שיפור, (אם נדרש) אנו מערכים שהנגשת האתר תושלם עד לתאריך האתר סיים את תהליך ההנגשה הראשוני, וישתפר לאורך הדרך בהתאם לדרישות החוק.

דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור:

במידה ומצאתם באתר האינטרנט בעיה בנושא הנגישות או שהנכם זקוקים עזרה, אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך רכז הנגישות של הארגון:

חן גולדשטיין

Cpillc12@gmail.com

support@cpillc.co.il

כלי נגישות

Powered by - Wemake

לאיפה לשלוח את קורס המבוא בנדל"ן?