fbpx

פרויקט להשקעה

2716-2726 James M. Woods Blvd. Los Angeles, CA 90006

2716-2726 James M. Woods Blvd. Los Angeles, CA 90006

רכשנו מבנה בעל 6 יחידות דיור, בכתובת James Woods 2716-2726 בלוס אנג'לס, השבחנו את הקרקע והגדלנו את זכויות הבנייה מ-620 מ"ר ל- 3,500 מ"ר, והנפקנו אישורי בנייה לבניין בעל 6 קומות עם 58 יחידות דיור וחניון תת קרקעי.

לאחר קבלת היתר הבנייה נמכור את הקרקע עם זכויות הבנייה המוגדלות לקבלן ביצוע.

רכשנו מבנה בעל 6 יחידות דיור, בכתובת James Woods 2716-2726 בלוס אנג'לס, השבחנו את הקרקע והגדלנו את זכויות הבנייה מ-620 מ"ר ל- 3,500 מ"ר, והנפקנו אישורי בנייה לבניין בעל 6 קומות עם 58 יחידות דיור וחניון תת קרקעי.

לאחר קבלת היתר הבנייה נמכור את הקרקע עם זכויות הבנייה המוגדלות לקבלן ביצוע.

לפני

אחרי

לפני

אחרי

המספרים

עלות פרויקט: $4,300,000

הפרויקט פתוח למשקיעים.

מעוניין להצטרף לפרויקט?

מלא את הטופס לבדיקת התאמה וקביעת פגישה

צור קשר עם יועץ נדל"ן

המספרים

עלות פרויקט: $4,300,000

הפרויקט פתוח למשקיעים. 

מעוניין להצטרף לפרויקט?

מלא את הטופס לבדיקת התאמה וקביעת פגישה

או צור קשר בווטסאפ

שלבי ההשקעה

1. הצטרפות לפרויקט

אנחנו רוכשים את הקרקע והמבנה הקיים בשטח בעזרת הון עצמי ומימון מהבנק המלווה. הנכסים הקיימים מושכרים ומייצרים הכנסה שוטפת לכיסוי הוצאות מהרגע הראשון. 

מתחילים את תהליך קבלת זכויות הבנייה המוגדלות – TOC – תב״ע. רק לאחר קבלת האישור מעיריית לוס אנג׳לס, על כך שעל השטח שבבעלותנו קבלנו זכויות בנייה מוגדלות, נכניס את כספי המשקיעים שלנו – כך שהסיכון עבור המשקיע יורד, הוודאות עולה.

2. הסכם שותפות

המשקיע חותם על הסכם שותפות בפרויקט יחד עם עורך הדין שמלווה את הפרויקט. הנכס יירשם על שם השותפות של כלל השותפים המשקיעים. כלומר – כל משקיע יחזיק בשטח יחסי משטח הפרויקט בהתאם להשקעתו.

3. עדכונים שוטפים

במהלך הפרויקט – אורכו כ 12-18 חודשים, המשקיעים יקבלו עדכונים שוטפים בנוגע להתקדמות הפרויקט – עדכון לגבי תשלומים שוטפים של שכ״ד מהדיירים הקיימים, עדכון סטטוס הגשת התכנון לקבלת היתר בנייה RTI, ועמידה בלוחות הזמנים.

4. קבלת היתר בנייה

מרגע קבלת היתר הבנייה RTI על ידי עיריית לוס אנג׳לס (היתר בנייה ותכנון מפורט עד לרמת הבורג) עבור מבנה שאושר לבנייה על גבי השטח שברשותנו – נתחיל בתהליך המכירה של הנכס.

5. מימוש האקזיט

מכירת הנכס ברווח, החזר השקעה וחלוקת רווחים למשקיעים.

שלבי ההשקעה

1. הצטרפות לפרויקט

אנחנו רוכשים את הקרקע והמבנה הקיים בשטח בעזרת הון עצמי ומימון מהבנק המלווה. הנכסים הקיימים מושכרים ומייצרים הכנסה שוטפת לכיסוי הוצאות מהרגע הראשון. 

מתחילים את תהליך קבלת זכויות הבנייה המוגדלות – TOC – תב״ע. רק לאחר קבלת האישור מעיריית לוס אנג׳לס, על כך שעל השטח שבבעלותנו קבלנו זכויות בנייה מוגדלות, נכניס את כספי המשקיעים שלנו – כך שהסיכון עבור המשקיע יורד, הוודאות עולה.

2. הסכם שותפות

המשקיע חותם על הסכם שותפות בפרויקט יחד עם עורך הדין שמלווה את הפרויקט. הנכס יירשם על שם השותפות של כלל השותפים המשקיעים. כלומר – כל משקיע יחזיק בשטח יחסי משטח הפרויקט בהתאם להשקעתו.

3. עדכונים שוטפים

במהלך הפרויקט – אורכו כ 12-18 חודשים, המשקיעים יקבלו עדכונים שוטפים בנוגע להתקדמות הפרויקט – עדכון לגבי תשלומים שוטפים של שכ״ד מהדיירים הקיימים, עדכון סטטוס הגשת התכנון לקבלת היתר בנייה RTI, ועמידה בלוחות הזמנים.

4. קבלת היתר בנייה

מרגע קבלת היתר הבנייה RTI על ידי עיריית לוס אנג׳לס (היתר בנייה ותכנון מפורט עד לרמת הבורג) עבור מבנה שאושר לבנייה על גבי השטח שברשותנו – נתחיל בתהליך המכירה של הנכס.

5. מימוש האקזיט

מכירת הנכס ברווח, החזר השקעה וחלוקת רווחים למשקיעים.

מעוניין להצטרף לפרויקט?

הפרויקט פתוח למשקיעים

לתיאום פגישה מלא את הטופס או שלח הודעה בווטסאפ

כלי נגישות

Powered by - Wemake

לאיפה לשלוח את קורס המבוא בנדל"ן?